dimecres, 6 de març del 2013

El Centre Fraternal de Palafrugell. Una societat recreativa al centre de la Vila amb 125 anys d’història i projectes de futur6.000 caràcters, amb espais inclosos, no són gaires per oferir una visió panoràmica d’una entitat que en diferents moments ha marcat el món associatiu local i, actualment, n’és la degana. Els records d’haver-hi viscut de petita —els meus pares en varen ser conserges als anys seixanta—, les anades al cinema i al teatre, la participació en balls, sopars i alguna tertúlia, el treball en el trasllat de la documentació a l’Arxiu Municipal, l’elaboració de la fitxa corresponent en el projecte Cafè i Cultura i la col·laboració en la celebració del 125è aniversari em donen prous motius per intentar-ho.